Kontakt

Wszelkie zapytania ślijcie na: najlepszekomiksy2019@gmail.com

Adres korespondencyjny:
Najlepsze komiksy – redakcja
Jana Sebastiana Bacha 34/709
02-743 Warszawa